Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$39,193.00
8.75%
Ethereum (ETH)
$2,482.09
4.64%
XRP (XRP)
$0.87
3.75%
Litecoin (LTC)
$167.08
3.62%

Market Analysis